Przekaż 1% swojego podatku

Pomoc

Możesz nam pomóc przekazując 1% swojego podatku... 

Dzięki przeprowadzonej akcji 1% w roku ubiegłym udało nam się zakupić budy dla psiaków, karmę, miski, przeprowadziliśmy remonty kilku boksów oraz zakupiliśmy środki farmakologicze, takie jak leki i szczepionki. Liczymy na to, że w roku obecnym także uda nam się namówić Państwa na przekazanie swojego '1%' na rzecz naszego schroniska. Ponieważ w żadnym innym schronisku zwierzęta nie mają tyle ciepła co u nas. Nasi podopieczni są z nami i chcemy im zastąpić dom na tyle, na ile jest to możliwe. A to bez wsparcia finansowego jest bardzo trudne. Liczymy na Państwa wsparcie, ponieważ Schronisko nie otrzymuje dotacji na swoją działalność. 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz zwierząt? 

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziesz mieć do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są 'Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP') wpisujemy: numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli:

0000154454

Wpisz także kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

w rubryce 'Informacje uzupełniające' w pozycji 'cel szczegółowy 1%', prosimy wpisać:

Schronisko w Celestynowie

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. 

WZÓR WYPEŁNIENIA DRUKU PIT - dot. 1% podatku

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE