Kalendarz 2020

Aktualności

MUSISZ MIEĆ TEN KALENDARZ!!
Nasze Celestyniaki w towarzystwie Wielkich Ludzi o dobrych sercach!
Co zrobić aby otrzymać kalendarz?
Aby otrzymać kalendarz należy dokonać przelewu na nasze konto bankowe:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów
PKO BP VIII O/W-wa 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146
kod Swift Banku: BPKOPLPW
nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL43 1020 1156 0000 7102 0061 5146
tytułem „Darowizna Kalendarz” w wysokości minimum 35 zł
Każda osoba, która dokona przelewu w tej bądź wyższej kwocie otrzyma kalendarz drogą wysyłkową po przesłaniu na adres sekretariat@celestynow.toz.pl adresu do wysyłki i potwierdzenia wpłaty darowizny.
Kalendarz będzie dystrybuowany również na różnych wydarzeniach.
Osoby zainteresowane dystrybucją kalendarza podczas swoich wydarzeń, prosimy o kontakt na adres sekretariat@celestynow.toz.pl

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE