Zakupiliśmy wyposażenie sali operacyjnej w ramach programu WzMocnij Swoje Otoczenie organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Aktualności

Kolejny sprzęt medyczny trafi do naszej sali operacyjnej w schronisku w Celestynowie. Zakupiliśmy 2 koncentratory tlenu, nowoczesny autoklaw, stół operacyjny i narzędzia chirurgiczne. A to wszystko dzięki grantowi, który otrzymaliśmy w ramach programu „WzMocnij Swoje Otoczenie" organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Sprzęt będzie służył chorym psom i kotom przebywającym w schronisku w Celestynowie, które często trafiają do nas w stanie skrajnego zaniedbania i wyniszczenia i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Stół operacyjny i nowe narzędzia chirurgiczne oraz autoklaw umożliwią zwiększenie ilość operacji w tym profilaktycznych zabiegów kastracji a także ratujących życie operacji usuwania guzów nowotworowych czy chirurgicznego opracowania trudno gojących się ran. Koncentratory tlenu zaś bezpośrednio wpłyną na poprawę bezpieczeństwa operowanych zwierząt.
Zakup sprzętu jest możliwy dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które w ramach dobrosąsiedzkiego programu grantowego "WzMOCnij swoje otoczenie" dofinansowują lokalne projekty mające pozytywny wpływ na jakość życia.
Na terenie powiatu otwockiego PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna, dzięki któremu zwiększy się niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii w regionie.
Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie" przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijswojeotoczenie.pl.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE